St. Moritz 2012

Koupil jsem si nahrávač GPS souřadnic s tím, že si nahraju 3 - 4 dny lyžování. Koupil jsem si i dvě sady nových baterií. Bohužel jsem tak učinil v Lídlu. Baterie byly na nic a nahrávání stále vypadávalo. K dispozici je tedy několik různých nespojitých nahrávek.
Tady jsou vynesené do terénu.

Barevně je znázorněna nadmořská výška.

- - -

A tady je barevně znázoněná rychlost

A pozor!

Tady jsou shrnuté všechny zaznamenané trasy včetně jejich průjezdu.